GolDiet

מאירה גולדמן-דיאטנית קלינית

דרכי טיפול

פגישה אישית "אחד על אחד" ראשונית זהה לטיפול אישי ופגישות מעקב
בזוג . אופן טיפול זה מתאים לשני בני זוג ,החיים תחת קורת גג אחת,
אשר יתמודדו יחד להשגת שינוי הרגלי אכילה תוך התייחסות לצרכים האישיים של כל אחד וניהול אורח חיים המאפשר קיום משק בית משותף.
שני אחים / אחיות ,שתי חברות או שני חברים אשר במקרה זה יכולים להשיג שיתוף,תמיכה ועזרה כערך מוסף לטיפול.

פגישה אישית "אחד על אחד" אשר כוללת מפגש ראשון ארוך לצורך היכרות אישית והבנת הצרכים האישיים שלך. נבנה יחד תכנית מותאמת לאורח חייך, לקשיים האישיים ולמצבך הבריאותי באופן שתוכל לעמוד בה.בהמשך נקיים פגישות מעקב כדי לעקוב אחרי קצב ההתקדמות שלך ובמטרה להעלות דרכים נוספות לפיתרון הקשיים שעדיין קיימים.